Shared Space

januari 2020: Kenniscafé: Ruimte voor lopen

In 2020 staat de voetganger in Friesland volop in de aandacht. Op donderdag 8 oktober vindt in Leeuwarden het Nationale Voetgangerscongres plaats (met op woensdag 7 oktober een pré-conference bijeenkomst). Daarop vooruitlopend is begin 2020 onderzoek naar de positie van de voetganger in diverse Friese plaatsen en steden afgerond. Dit onderzoek, uitgevoerd door studenten van NHL Stenden Hogeschool, is gepresenteerd op een kennisbijeenkomst op dinsdagmiddag 28 januari 2020. Tevens was er tijdens de middag volop ruimte om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Wij kijken terug op een waardevolle bijeenkomst met een mooie opkomst!
Naar alle nieuwsberichten