Shared Space

Actuele projecten & activiteiten in 2019

- bijdrage planvorming dorpshart Heteren
- expertrol planvorming centrumplan Banff (Canada)
- second opinion planvorming stationsgebied Westervoort
- bijdrage aan diverse symposia & congressen

Recent afgeronde projecten & activiteiten

- advisering planvorming centrumgebied Bergen
- onderzoek effecten verkeersmaatregelen gebiedsontwikkeling N381
- evaluatie herinrichting Van Heutszsingel in Coevorden
- advisering herinrichting stationsgebied Feanwâlden
Kenniscentrum Shared Space voert onderzoek en advies uit op het gebied van Shared Space. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever zetten wij daarbij onze experts, onderzoekers en/of studenten in. Ook belangstelling naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.