Shared Space

Over KENNISCENTRUM SHARED SPACE

Kenniscentrum Shared Space ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Het kenniscentrum richt zich daarbij op de verdere innovatie en ontwikkeling van het Shared Space concept door middel van beleidsinnovatie, kennisontwikkeling, kenniscirculatie, onderzoek en onderwijs. Het kenniscentrum beschikt over de meest recente kennis, inzichten en ervaring op het gebied van Shared Space.

Belangstelling naar de mogelijkheden voor advies, onderzoek of een praktijk- of afstudeerstage? Neem dan contact met ons op.
Vanaf 2019 zijn alle activiteiten van het kenniscentrum ondergebracht in de stichting Kenniscentrum Shared Space. Op deze manier kan het kenniscentrum Shared Space in de toekomst blijvend een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s, waaronder verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bewonersparticipatie, ed. Het kenniscentrum en NHL-Stenden hogeschool gaan daarbij een samenwerking aan om de belangrijke koppeling met onderwijs en onderzoek te behouden zodat ook toekomstige generaties verkeerskundigen en stedenbouwkundig ontwerpers leren integraal te werken aan het ontwerp van openbare ruimtes.

Partners kenniscentrum
Actuele projecten & activiteiten

- evaluatie herinrichting De Knipe
- evaluatie verkeerspilot Hoofdstraat Gorredijk
- bijdrage aan diverse symposia & congressen
- belevingsonderzoek parkeren West-Terschelling
- onderzoeksproject Shared Space & de voetganger
- evaluatie herinrichting Adorp
- advisering centrumplan Vorden
- advisering planvorming Torenstraat-Kaden in Drachten
- onderzoek positie voetganger in stedelijke gebieden

Recent afgeronde projecten & activiteiten

- bijdrage planvorming dorpshart Heteren
- kennissessie plattelandswegen
- onderzoeksproject voetganger in Fryslân
- toekomstscenario's aantrekkelijk binnenstad Leeuwarden
- expertrol planvorming centrumplan Banff (Canada)
- second opinion planvorming stationsgebied Westervoort
- planvorming De Waal -Texel
- onderzoek effecten verkeersmaatregelen gebiedsontwikkeling N381