Shared Space

Actueel: onderzoek naar fietsers & voetgangers

september 2020 - Door een toenemende druk op binnenstedelijke gebieden ontstaat een steeds groter spanningsveld tussen verschillende verkeersdeelnemers en belangen in de openbare ruimte. In veel steden wordt gezocht naar een goede balans tussen het bieden van ruimte voor fietsers en voor voetgangers. Voor Kenniscentrum Shared Space doet student Susan Mellendijk van de Hogeschool Utrecht in de komende maanden onderzoek naar de wijze waarop de belangenafweging tussen ruimte voor fietsers en voetgangers in de praktijk wordt gemaakt. “Ik ga daarbij onderzoek doen naar fysieke inrichtingsmogelijkheden die zowel de belangen van fietsers als de belangen van voetgangers in binnenstedelijke gebieden ten goede komen”. Op basis van de resultaten worden praktische aanbevelingen gedaan die inzicht bieden in de wijze waarop tot een optimale combinatie van een fiets- en voetgangersinfrastructuur kan worden gekomen in binnenstedelijke gebieden.
Naar alle nieuwsberichten