Shared Space

Project BOSK - Ruimte voor mensen
2022-08-31T13:16:23+02:00

In de afgelopen maanden werd de binnenstad van Leeuwarden bezocht door een bos van meer dan 1000 bomen. Doel van dit bijzondere project was om aandacht te vestigen op de noodzaak om anders naar de relatie tussen de mens en de natuur te kijken. Het project zorgde voor verbazing, discussie en gesprekken over de manier waarop we de openbare ruimte in onze steden anders kunnen inrichten met minder ruimte voor verkeer en meer ruimte voor wandelen, groen, verkoeling, ontmoeting, ontspanning, verbazing, etc.......In samenwerking met Voetlicht en Eva Tijsma - Video & Animatie maakten we een film over dit bijzondere project.
Naar alle nieuwsberichten