Shared Space

Onderzoek beleving parkeren & verkeer in Beetsterzwaag
2024-04-18T16:32:55+02:00

De komende weken voeren we op verzoek van plaatselijk belang, de ondernemersvereniging en de gemeente Opsterland een onderzoek uit in Beetsterzwaag. In samenwerking met studenten van de RijksUniversiteit Groningen, VanHall-Larenstein en NHL Stenden Hogeschool doen we onderzoek naar de beleving van bewoners en bezoekers over de parkeer- en verkeerssituatie in en rondom het centrumgebied.
Naar alle nieuwsberichten