Shared Space

Kenniscafé: Ruimte voor lopen - dinsdag 28 januari 2020

In 2020 staat de voetganger in Friesland volop in de aandacht. Op donderdag 8 oktober vindt in Leeuwarden het Nationale Voetgangerscongres plaats (met op woensdag 7 oktober een pré-conference bijeenkomst). Daarop vooruitlopend wordt begin 2020 onderzoek naar de positie van de voetganger in diverse Friese plaatsen en steden afgerond. Dit onderzoek, uitgevoerd door studenten van NHL Stenden Hogeschool, wordt gepresenteerd op een kennisbijeenkomst op dinsdagmiddag 28 januari 2020. Tevens is er tijdens de middag volop ruimte om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Er is beperkte ruimte voor deelname dus geef u snel op! Opgave via Protected email address
Naar alle nieuwsberichten