Shared Space

Verkeerssituaties reguleren op basis van eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van Shared Space.


Mensen en geen verkeersborden
In de benadering van Shared Space vormt de openbare ruimte het hart van de samenleving; een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen.
De inrichting van de openbare ruimte moet daarom recht doen aan de verschillende functies en betekenissen die deze ruimte voor mensen vervult. Het streven bij de inrichting van de openbare ruimte is om hierbij te komen tot een goede balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies. De aanpak stimuleert de eigen verantwoordelijkheid en normaal, sociaal gedrag bij mensen in het verkeer door scheidingen tussen weggebruikers en verkeerslichten en verkeersborden weg te nemen.

Shared Space is een innovatief concept voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij wordt gestreefd naar ruimtelijke én democratische kwaliteit bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in de openbare ruimte.

Ontstaan

Shared space is het idee van de in 2008 overleden Friese verkeerskundige Hans Monderman. In de afgelopen twintig jaar zijn in Noord-Nederland vele pilot-projecten uitgevoerd op het gebied van Shared Space. Met het Europese Interreg-project Shared Space (2003-2008) is het concept op Europese schaal doorontwikkeld. Inmiddels kan Shared Space rekenen op landelijke en internationale belangstelling.

Kenniscentrum Shared Space

Kenniscentrum Shared Space ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Het kenniscentrum richt zich daarbij op de ontwikkeling van het Shared Space concept door middel van kenniscirculatie, onderzoek en onderwijs. Het kenniscentrum beschikt over de meest recente kennis, inzichten en ervaring op het gebied van Shared Space. lees meer...