Shared Space

februari 2020: nieuwe medewerkers

Vanaf februari is ons team versterkt met twee nieuwe medewerkers; Johan Wijbenga (links op de foto) en Job Beentjes (rechts op de foto). Job volgt de studie Management van de leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein VHL en Johan studeert aan de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool. Beide lopen komend half jaar stage bij het Kenniscentrum Shared Space en gaan zich bezig houden met nieuwe projecten en diverse onderzoeken.
Naar alle nieuwsberichten