Shared Space

Onderzoek naar de voetganger in Shared Space
2020-04-28T11:08:04+02:00

mei 2020 - Het belang van goede voorzieningen voor voetgangers krijgt steeds meer aandacht. In opdracht van Kenniscentrum Shared Space doet student Martijn Schermer daarom momenteel onderzoek naar de positie van de voetganger in Shared Space gebieden. Martijn is student van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool en voert zijn afstudeerstage uit bij Bureau Schmidt. Op verzoek van het kenniscentrum Shared Space onderzoekt hij daarbij welke inrichtingskenmerken van invloed zijn voor de positie van de voetganger. Op basis van het onderzoek zal Martijn uiteindelijk aanbevelingen formuleren om de positie van de voetganger in Shared Space inrichtingen te waarborgen, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan het oorspronkelijke principe van Shared Space.
Naar alle nieuwsberichten