Shared Space

Welkom nieuwe stagiairs

Februari 2021 - Kenniscentrum Shared Space verwelkomt in februari twee nieuwe stagiairs. Thijs Oldengarm volgt de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit aan de Hogeschool Windesheim. Hij gaat zich de komende maanden bezighouden met zijn afstudeeronderzoek over de positie van de voetganger in de openbare ruimte en in gemeentelijk beleid. Voor zijn onderzoek gaat Thijs verschillende steden in Noord-Nederland met elkaar vergelijken. Rienk Sjoerdsma volgt de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan NHL Stenden Hogeschool en gaat voor zijn meeloopstage de komende tijd een bijdrage leveren aan diverse projecten en onderzoeken waar Kenniscentrum Shared Space bij betrokken is.
Naar alle nieuwsberichten