Shared Space

oktober 2018: Afronding onderzoek N381

Voor de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf is in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de verkeerseffecten van de realisatie van de nieuwe N381 en de gebiedsontwikkeling rondom deze nieuwe stroomweg tussen Drachten en de Drentse grens. Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit hebben daarbij beoordeeld in welke mate de aanleg van de nieuwe N381 en de diverse herinrichtingsprojecten in het kader van de gebiedsontwikkeling effect hebben gehad op het weggedrag van weggebruikers en het functioneren van het onderliggende wegennet.
Naar alle nieuwsberichten