Shared Space

januari 2019: kenniscentrum zelfstandig verder

Kenniscentrum Shared Space draagt bij aan het uitdragen van Shared Space als innovatief inrichtingsconcept en het verzamelen en delen van bestaande en nieuwe kennis over verkeer en openbare ruimte. In de afgelopen jaren zijn in samenwerking met tal van overheden en organisaties tal van onderzoeksprojecten uitgevoerd en is een bijdrage geleverd aan planvormingstrajecten, vak-bijeenkomsten, symposia, excursies, ed., zowel in de regio als landelijk en internationaal.

Sinds 2011 is het kenniscentrum ondergebracht bij NHL Stenden Hogeschool. Voor de verdere ontwikkeling van Shared Space is besloten om het kenniscentrum per 1 januari 2019 onder te brengen in een zelfstandige stichting. Op deze manier kan het kenniscentrum Shared Space in de toekomst blijvend een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s, waaronder verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bewonersparticipatie, ed. Het kenniscentrum en NHL-Stenden hogeschool gaan daarbij een alliantie aan om de belangrijke koppeling met onderwijs en onderzoek te behouden zodat ook toekomstige generaties verkeerskundigen en stedenbouwkundig ontwerpers betrokken worden bij de ontwikkelingen van Shared Space.

Pieter de Haan, voorzitter van het kenniscentrum, geeft aan dat het kenniscentrum zal blijven samenwerken met de hogeschool in onderwijs-, onderzoeks- en innovatieprojecten en worden de bestaande kennisactiviteiten en -projecten voortgezet, maar er worden in 2019 ook nieuwe samenwerkingen aangegaan en er wordt op zoek gegaan naar nieuwe invalshoeken en onderzoeksthema’s.
Naar alle nieuwsberichten